de Borgh

Op de plek waar nu dit spiksplinternieuwe gebouw staat stond vroeger een jongensschool. Hoofdonderwijzer van de school was lange tijd Dhr.Winkelmolen.

Meester Winkelmolen was altijd met school bezig, tot in zijn vrije tijd aan toe. Na school gaf hij vaak bijles om de leerlingen klaar te stomen voor het vervolgonderwijs.

Dit deed hij zo goed, dat de leerlingen als snel voorliepen op rekenen en taal. Ze hoefde vaak geen toelatingsexamen te doen op het Bisschoppelijk College in Weert, als bleek dat ze van meester Winkelmolen kwamen.  

De oude jongensschool met het woonhuis van het hoofd der school is gebouwd in 1883 en afgebrand in januari 1941.

lees meer….